மெய்ப்பொருள்_காண்பது_அறிவு#6

Posted: November 10, 2016 in மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு
Tags: , ,

​இந்த உலகத்துல தோராயமாக 4300 #மதங்கள் இருக்காம்,அப்போ 4300 #கடவுள்கள்;நமக்கு தெரிந்த ஒரு மதத்துல மட்டும் ஏராளமான கடவுள்கள்! 
இவர்கள் எல்லாம் இப்போ என்ன பண்றாங்க?!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s