அம்மாவும் ஹிலாரியும்

Posted: November 9, 2016 in அரசியல்
Tags: ,

​#அம்மாவின் ஆசி பெற்ற அமெரிக்க வேட்பாளருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துடுவாங்க போலயே…

Comments
  1. natchander says:

    aananappatta ammavukke avanga health bayappada mattenguthu…

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s