#நோ_ஷேவ்_நவம்பர்

Posted: November 7, 2016 in Trends
Tags:

​#புலிகேசி:வீரரே! இங்கு வாரும்,என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்.
வீரன்:கேளுங்கள்,மன்னா!
புலிகேசி:#நோ_ஷேவ்_நவம்பர் என்றால் என்ன?
#வீரன்:நவம்பருக்கு எப்படி மன்னா ஷேவ் பண்ண முடியும்?
புலிகேசி:கிராதகா! மன்னரிடமே கேள்வியாீ?!

Advertisements

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s