​விராட் கோலி என்ன தோனியா?

Posted: November 5, 2016 in Trends
Tags: , , ,

​விராட் கோலி என்ன #தோனியா? என்ற நிலையில் இருந்து, இல்லை  #விராட்கோலி விராட் கோலிதான் என்று எல்லோரையும் சொல்ல வைத்தவர்!
செல்வாக்கு பெற்ற ஒருவரின் இடத்தில்,அவர் செல்வாக்குடன் இருக்கும் போது தன்னையும் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் அந்தத் தனித்துவமான தன்னம்பிக்கை விராட்கோலி!


#HBD_ViratKohli

Advertisements
Comments
  1. natchander says:

    virat has matured a lot..
    his dynamic leadership and his handling of players his own batting form all great ji.

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s