பொன்னாரும்,பொதுநலமும்!

Posted: November 5, 2016 in எதிரொலி
Tags:

​மாநில நலன்களுக்காகத்தான் நாங்கள் போராடுகிறோம்: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்
#அறிக்கை விடறதை சொல்றாறோ?!

Comments
  1. natchander says:

    ponnar is better than many tamilnadu congress leaders….

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s