மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு#1

Posted: November 4, 2016 in மெய்பொருள்_காண்பது_அறிவு
Tags:

​#பாதாம்,#முந்திரி சத்தானதென்று நம்புபவர்களை விட, #நிலக்கடலையில் சத்தேயில்லை என்று நம்புபவர்கள் இங்கே அதிகம்!
படித்துப் பாருங்கள் நிலக்கடலை(#Peanuts)ஒன்றும் சளைத்ததல்ல!
வெளிநாட்டுக் காரர்கள் நிலக்கடலையோடு தேன்,சாக்லேட் எனக் கலந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்!
நாம் #கடலை_மிட்டாயை மறந்து நூற்றாண்டாகிறது!

Comments
  1. natchander says:

    in bangalore one CHINNEYS KADALAI MITTOY is being sold..
    namma ooru kadalai mittoythan…
    sales nallatthan erukku….

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s