இன்ஜினியரும்,மீம்ஸ் கிரியேட்டரும்!

Posted: November 4, 2016 in Trends
Tags: ,

​#தமிழ்_நாட்டில் #இன்ஜினியரிங் படித்த ஒவ்வொரு ஆறாவது நபரும் #இன்ஜினியராக மட்டுமிருக்கிறார்,மற்ற ஐந்து பேர் #மீம்ஸ்_கிரியேட்டர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்!

Advertisements
Comments
  1. natchander says:

    yes ther are not employed still. so they indulge in other works..

    Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s