தீர்வு கிடைக்கவேண்டி
தீயிட்டுக் கொண்டாயோ?
உரத்துக் குரல் கொடுக்க
தமிழ் உணர்வைத் தாங்கும்
இந்த உடல் வேண்டாமா?!

தீ தான் தீர்வென்று
முடிவுக்கு வந்தது ஏனோ?
உடல் இன்றி
உயிரேது?
உயிர் இன்றி
உணர்வு ஏது?
உணர்வின்றி போர்க்குணமேது?

இதை உணர்ந்து வா!
மீண்டு(ம்) வா!
நலம் பெற்று
எழுந்து வா!

வந்தாரை வாழ வைக்கவாவது
தமிழன் வாழ வேண்டாமா?!

Comments
 1. Society needs concerned individuals, those with compassion and political orientation’

  By Muthuvel Janakarajan

  http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.theweekendleader.com/Causes/1727/live-to-fight.html&ei=5Wge3ET2&lc=en-IN&s=1&m=163&host=www.google.co.in&ts=1473991214&sig=AKOVD667lXkctoCp6boUm-AGxHKcNdpgBQ&lite_refresh=1473991323570

  Our Muthuvel written this article related to self immolation few years ago. Pls read it

  Shared by & Thanks! Jeyaprakash

  Like

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s