#கேன்_வாட்டர் குடிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு
நிலத்தடி நீர் , ஆற்று நீர் மறந்து போனது!

#பீட்சா_பர்கர் சாப்பிட ஆரம்பிச்ச பிறகு
அரிசியும், விவசாயமும் மறந்து போனது!

#அரசியல் என்பது
தேர்தலோடு முடிந்து விடுகிறது!

#தல_தளபதி தெரியும்
தல காவேரி தெரியாது!

#வெள்ளம் வந்தாதான்
நதியே ஞாபகம் வருது!

#போராட்டம் என்பது
சமூக வலைதளத்தோடு முடிந்து விடுகிறது!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s