நடந்தாய் வாழி காவேரி!

Posted: September 13, 2016 in 360தலையங்கம், Uncategorized
Tags: , ,

#குடிநீருக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்ற எந்த #மக்களும், #விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்ற எந்த விவசாயிகளும் #பஸ்ஸையோ, #லாரியையோ கொளுத்த மாட்டார்கள்.

பிறரின் உடைமைகளை அடித்துச் சேதப் படுத்த மாட்டார்கள். எந்த மக்களையும் அடிக்க மாட்டார்கள்!

ஆக இது சாதாரண மக்களாலோ , விவசாயிகளாலோ நடப்பதல்ல என்பது மட்டும் உண்மை. இதை தமிழக மக்கள் உணர்ந்து இருப்பார்கள்.

உணர்ச்சிவசப் படுவதைக் காட்டிலும் நாம் செய்ய வேண்டியது நிறைய உள்ளது!

#Cauvery_issue #EnsureSafety #NeedActionOnViolence

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s