மாற்று_அரசியல்

Posted: September 8, 2016 in அரசியல்
Tags:

​தமிழ் நாட்டில் #மாற்று_அரசியல் என்றால் என்ன?!
முதல் அமைச்சர் ஆவதென்ற கனவு!

Advertisements

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s