#ஊழல்

Posted: September 8, 2016 in அரசியல்
Tags:

​வெளிநாட்டுக்குத் தப்பும் #ஊழல் பேர்வழிகளை பிடித்துவர சீனா தீவிர நடவடிக்கை!
இந்த விசயத்தில் நாங்கள் சுதந்திர நாடு!!

Advertisements

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s