#ஆசிரியர்_தின_வாழ்த்துக்கள்

Posted: September 5, 2016 in Uncategorized
Tags:

​எல்லோருக்கும்

பிடித்த ஆசிரியராய்

இருப்பதென்பது

ஓர் வரமில்லையா?!
தேடல்

உள்ளவரை

கற்றல்

இருக்கும் வரை

ஆசிரியர்

நினைவில் நிற்பார்!

Advertisements

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s