#ஜோக்கர்

Posted: August 13, 2016 in 360 சினிமா டாக்கீஸ்
Tags:

​#வட்டியும்_முதலும் தொடரில் இருந்துதான் #ராஜுமுருகன் என்பவரைத் தெரியும்.
 அவருடைய படைப்புகள் எல்லாம் எதார்த்தமானது!!
சினிமா என்பது வாழ்க்கைக்கு அருகில் என்று நம்பப்படுவது இது போன்ற சில படைப்புகளால்தான்!
ஜோக்கர் நம்மை பிரதிபலிக்கும் 🙂 🙂
#ஜோக்கர் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்!!

Advertisements

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s