கடந்த ஒரு மாத காலம் பல்வேறு வாசகர்களிடம் நடத்திய கருத்துக் கணிப்பின் முடிவுகள் இதோ; 20 கேள்விகளுக்கு மேல் கேட்கப் பட்டது அவற்றில் இன்றைய சூழலுக்கு  ஏற்ற கேள்விகள் மற்றும் மக்களின் கணிப்புகள் உங்கள் பார்வைக்கு!

s1

Screenshot2

Screenshot3Screenshot4Screenshot5Screenshot6Screenshot7Screenshot8Screenshot9Screenshot10Screenshot11Screenshot12

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s