Archive for March, 2016

ஏன்டி இப்ப அழர?

ஏன் இந்த வீட்ல எனக்கு அழகூட உரிமை இல்லயா?

சரிடி நா எதும் கேக்கல😷

அதானே நீங்க எப்டி கேப்பீங்க.. நா அழுதா உங்களுக்கு என்ன 😂

Source: whatsapp

கருவி
Written,Cuts and Direction :Sundar Gandhi

Cinematography:Mari Radhika

கதைக் களம் +
ஸ்க்ரீன் ப்ளே +
குழந்தைகளின் நடிப்பு +
Background மியூசிக் +

விறுவிறுப்பு –

Rating: 3/5

Thanks: Sundar Gandhi Team!