ஜோக்ஸ்

Posted: March 6, 2016 in படித்ததில் சுட்டது
Tags:

ஏன்டி இப்ப அழர?

ஏன் இந்த வீட்ல எனக்கு அழகூட உரிமை இல்லயா?

சரிடி நா எதும் கேக்கல😷

அதானே நீங்க எப்டி கேப்பீங்க.. நா அழுதா உங்களுக்கு என்ன 😂

Source: whatsapp

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s