குறும்பட விமர்சனம்#1

Posted: March 1, 2016 in 360 சினிமா டாக்கீஸ்
Tags: , , ,

கருவி
Written,Cuts and Direction :Sundar Gandhi

Cinematography:Mari Radhika

கதைக் களம் +
ஸ்க்ரீன் ப்ளே +
குழந்தைகளின் நடிப்பு +
Background மியூசிக் +

விறுவிறுப்பு –

Rating: 3/5

Thanks: Sundar Gandhi Team!

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s