தேர்தல் சுவரொட்டி#1

Posted: February 15, 2016 in அரசியல்
Tags: , , , , ,

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் அம்மா அவர்களுக்கு வைக்கப் பட்ட பேனர்களில் இருந்து சில வரிகள்!

  • சிங்கநிகர் தலைவியே!
  • வனத் தாயே!
  • பசுமைத் தாயே!
  • மதுரையில் மீனாட்சி
    காஞ்சியில் காமாட்சி
    தமிழகத்தில் என்றும் அம்மா ஆட்சி!

 

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s