கார் விழிப் பார்வை
என் உடற் கால நிலையை
மாற்றி இருந்தது

கரங்கொண்டு தழுவியே
அது நீடித்து இருந்தது

தூறலென ஆரம்பித்த
முத்த மழை
உடலெங்கும்

சாரலுக்கு
இருவரும் போர்த்திக் கொண்டோம்
ஒருவரை ஒருவர்

இடை இடையே
வந்த முனங்கல்
மூன்றாம் பாலின்
அழகிய இடியோசை

அந்த! இருளுக்கே
மின்னலாய்;ஒளிர்ந்த
இரு உடல்கள்
இல்லை இல்லை, ஓருடல்!

அடைமழை
அது உச்சம்

எல்லாம் முடிந்த பின்
மீண்டும் தூறலுக்கு வந்து
மழை நின்றே போனது

மண்வாசனை
இன்னும் நீடிக்கிறது!

படங்கள்: கூகிள்

Comments
 1. rajjeba says:

  ரசனை மிகுந்த வரிகள். ரசித்தேன்.

  Liked by 1 person

 2. dinakarang7 says:

  இயற்கை மீதான காதல் அழகாக இருந்தது. உங்களுக்கும் என்னை போல 😊

  Liked by 1 person

 3. நனைத்தது மழை..

  Liked by 1 person

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s