மூச்சுக் காற்றைப்

பகிர்ந்து கொண்டோம்

முத்தங்கள் நீடித்த

காதல் பொழுதுகளில்!

படங்கள்: கூகிள்

Posted from WordPress for thooral360 group

Advertisements

உங்கள் வாசிப்பிற்கும்;கருத்திற்கும் நன்றி!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s